Akademik Ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

...
Anahtar Kelimeler:

Investigation of Psychometric Properties of Academic and General Self Inventory

...