6-12 Yaş Orta-Ağır Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Ritim Uygulamaları

...
Anahtar Kelimeler:

Rhythm Activities For The Moderately And Severely Retarded Children Age Of Six To Twelve

...

114550 28865

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hababam Sınıfı Filmlerinde Yer Alan Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Alt Metinlerin İncelenmesi

Celal Deha Doğan

Özel Öğretim Yöntemleri I Dersinin Öğtrencileri Özel Öğretim Yöntemleri Iı Dersine Hazırlamada Etkisi: Durum Çalışması

Ömer Faruk İpek, Ayşegül Daloğlu

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Resimli Öykü Kitaplarını Seçme Konusunda Yeterlik Düzeyleri Ve Kendi Yeterliklerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Fethi TURAN, Mübeccel GÖNEN, Emine Hande AYDOS

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Başarı Yönelimleri İle Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Alpaslan Gözler, Hasan Bozgeyikli, Ahmet Avcı

Resim, Yazi Ve Resim İle Birlikte Yaziyla Sunulan Nesnelerin Almanca Ve Türkçe Hatirlamadaki Etkisi

İbrahim And UYANIK, Hamit COŞKUN, Yunus UĞUR

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenleri ve Öğretmenlik Eğitimi ile İlgili Beklentileri

Salih Çakır, Recai Akkaya

Ücretli Öğretmen Algılarına Göre İlkokul Yöneticilerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven Ve Yıldırma Davranışları Arasındaki İlişki

Seyithan Demirdağ

Özel Okulda Öğrenim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler

Özlem ULAŞ, Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Emine Feyza DİNÇEL, Gonca ÇİFFİLİZ KINAY, Recai COŞTUR

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bilim Ve Bilim İnsanı Algısı

Halil TURGUT, Nurhan ÖZTÜRK, Hüseyin EŞ

Okul Öncesi Ve Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Müzik Dersine İlişkin Görüşleri

Alev Müezzinoğlu, Heran Mirillo