Okullarda Yetiştirme İşinde Eğitimin Temelleri

Azərbaycan Cumhuriyetinin eğitim sistemi dünyanın gelişmiş ülkelerinde olan yenilikləri araşdırarak kendine uyarlamaya çalışıyor. Bu işte kendi değerlerini önemli saymakla beraber dünya değerlerine de önem vermişler. Genç toplumun değerlerin yardımı ile eğitimi önemli anlam taşımaktadır. Eğitim zamanı özgürleşme, hümanistleştirme, hukuki durumun oluşmasına dikkat etmekler beraber, hem de millilik göz önünde bulundurulmalıdır. Bu alanda yapılmış araştırmalar tartışıldı, tarafımızdan yeni düşünceler ileri sürüldü. Okullarda gerçekleştirilen eğitim işinin özetinin değiştirilmesi, yeni kurallar, amaç ve malzemelerin kullanılması amacıyla 2007-2010 senelerinde 12 ümumtəhsil okulunda araştırma yaptık. Eğitim işi bizim teklif etdiğimiz sistem yardımıuyla yapıldı. Varılan sonuç bizim sistemin başarısını kanıtladı.

THE FOUNDATION OF EDUCATION IN LEARNING PROCESS AT SCHOOLS

Azerbaijan Education system has been trying to adapt new innovations by investigating new changes of developing countries. By doing this work both national and global values are given credence. Developing of future generation through learning national values also conveys a very significant meaning. But sometimes globalization is against national features on the basis of values. Democratization and humanization of learning process with paying attention to creation of the legal condition and the national values must be taken into consideration. Investigations carried out in this point were analyzed and new conceptual ideas of us were put forward. In order to use content changing of the learning process, new approach, principle, method, and techniques the experiments in 12 general educations schools in 2007-2010 were carried out. Learning process was carried out according to the proposed system by us. All the results prove the effectiveness and advantages of this system.

Kaynakça

A.N.Abbasov . Pedogoji, Bakü, 2010.

A.N.Abbasov, H.A.Alizade. Pedogoji, Bakü, 2007.

B.A.Ahmedov, A.K.Rzayev. Pedogojinin Konferans Metni, Bakü,1983.

T.İ.İlin. Pedogoji, Moskova, 1984.

N.M.Kazımov. Okul Pedogojisi,Bakü, 2002.

N.M. Kazımov. Dönemli Eğitim Kuramı, Bakü, 2007.

Y.K. Kabanovski`nin editörlüğü ile. Pedogoji.Moskova, 1983.

Y.K. Kabonovski, K. Noyser`in editörlüğü ile. Pedogoji ,Moskova, 1984.

A. Mehrabov. Azerbaycan Eöitiminin Çağdaş Sorunları, Bakü, Mütercim, 2007.

A. H.Paşayev, F.A.Rüstemov . Pedogoji. Yeni kurs. Ders aracı, Bakü, 2008.

K.İ.Şukinan`ın editörlüğü ile. Okul Pedogoji, Bakü,1989.