OECD Verilerine Göre Pisa Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

...
Anahtar Kelimeler:

Evaluating of Pisa Results Based on OECD Data

...

140432 37327

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sosyal Bilgilerdeki Coğrafya Konularının Kavratılmasına Yönelik Uygulamalar, Sorun Ve Öneriler

Servet Özunal

Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Matematik Kaygı Düzeylerine Etkisi

Salih Çakır, Serdar Aztekin

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması

Yaşar Kazu, Oğuzhan Özdemir, Pınar Erten

3-6 Yaş Çocuklarının Tercih Ettikleri Çizgi Filmlerdeki Şiddet İçeriklerinin Analizi

Cansu Yıldız

Otizm Spektrum Bozukluğu İle Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi İle İncelenmesi

Cem Koparan, Avşar Ardıç, Olga Selin Hunler, Mehmet Cem Akköse

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi

İlhan Karataş, Mutlu Pişkin Tunç, Esra Demiray, Nurbanu Yılmaz

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Sürecine İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

Asuman Seda Saracaloğlu, Murat Çırakoğlu, Yasin Akay

OECD Verilerine Göre Pisa Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İzzet Döş, Erkan Hasan Atalmış

Okul Yöneticilerinin Öğretmenliğe Dönüş Sürecine İlişkin Görüşleri

Yener Akman

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okulları ile Bilim ve Sanat Merkezine İlişkin Metaforik Algıları Karşılaştırmalı Durum Çalışması

Hüseyin Aslan, Ümit Doğan