Kanada'daki Medya Okuryazarlığı Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme

Kanada’da 1960’lı yılların sonlarındaki “Ekran Eğitimi” dersleriyle ortaya çıkan medya okuryazarlığı eğitimi çabaları günümüzde çok daha kapsamlı bir yapıya kavuşmuştur. Medya okuryazarlığı disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesince İngilizce Dil Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Sağlık Eğitimi ve Bilgiİletişim Teknolojileri gibi programların bir parçası olarak temel eğitim seviyesinde etkin olarak uygulanmaktadır. Kanada’nın medya okuryazarlığındaki lider konumu, bu çalışmanın ortaya konulmasında önemli bir etken olmuştur. Çalışmada, alanda böylesine önemli bir yeri olan Kanada’nın medya okuryazarlığı eğitimi konusundaki deneyimini incelemek ve dikkat çeken yönlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Konuyla ilgili literatür incelendikten sonra Kanada’nın medya okuryazarlığı eğitimi konusundaki deneyimi “medya okuryazarlığı eğitiminin temelleri, medya okuryazarlığı eğitimi kuruluşları, ebeveyn eğitimi, öğretmen eğitimi, öğretim programlarında medya okuryazarlığı eğitimi, öğretim uygulamalarında medya okuryazarlığı eğitimi, ölçme ve değerlendirme ve Kanada deneyiminden sonuçlar” gibi başlıklar altında analiz edilerek sunulmuştur. Sonuç olarak Kanada medya okuryazarlığı eğitimi konusunda önemli birikimlere sahip bir ülkedir. Bununla birlikte iki konuda diğer ülkelere göre çok daha önde olduğu görülmektedir: “Medya okuryazarlığı eğitiminin öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi ve medya okuryazarlığı eğitimi konusundaki kurumsallaşma”.

AN EVALUATION OF MEDIA LITERACY EDUCATION IN CANADA

In Canada, the efforts of media literacy education began under the banner of “screen education” have a more comprehensive framework today. Media literacy is integrated as an interdisciplinary approach to the English Language Arts, the Social Studies, the Health Education and the Information and Communication Technology curricular. Canada’s leadership and a rooted tradition in media literacy education are caused to make this study. The main purpose of this study is to introduce Canada’s experiences and distinctive features in the field. After a review of the relevant literature, Canada’s experience and distinctive features were examined and analyzed under eight themes. These are “The Foundations of Media Literacy Education, The Organizations of Media Literacy Education, Parent Education, Teacher Education, Media Literacy Education in the Curriculum, Media Literacy Education in the Teaching Practices, Measurement and Evaluation, and Results of the Canadian Experience”. Consequently, Canada is one of the leading countries in terms of media literacy education in the world and shine out in two issues: “Integrating Media Literacy Education into Curriculum and Institutionalization in Media Literacy Education”.

Kaynakça

Altun, Adnan (2010). Medya Okuryazarlığının Sosyal Bilgiler Programlarıyla İlişkilendirilmesi ve Öğretimi.Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Andersen, Neil (2007). Media education snapshots across Canada: A healthy evolution. Our Schools, OurSelves, Fall 2007 http://findarticles.com adresinden 19.01.2010 tarihinde elde edilmiştir.

Aufderheide, P. (1993). “Media Literacy: A Report of tphe National Leadership Conference on MediaLiteracy.” Washington, DC, Aspen Institute.

Binark, Mutlu. ve Mine Gencel Bek (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Kuramsal Yaklaşımlar veUygulamalar. İstanbul: Kalkedon.

CICIC (Canadian Information Centre for International Credentials) (2009). Education System in Canada

CMEC (Council of Ministers of Education, Canada) (2008). Education in Canada. http://www.cmec.caadresinden 13.08.2009 tarihinde elde edilmiştir.

Considine, David (1999). Case FOR Media Literacy in Today's Schools. http://medialit.org/reading_room/article368.html adresinden 23.05.2008 tarihinde elde edilmiştir.

Considine, David (2002). Media Literacy: National Developments and International Origins. Journal ofPopular Television and Film. Spring, s.7-15.

Creasey, Julie (2003). A Case for Media Literacy in the Alberta Elementary Social Studies Curriculum, (5/2,A Semester 2, Independent Inquiry). A Peer Reviewed Journal, Volume 5, Number 2, February 4.http://people.ucalgary.ca/~egallery/volume5/creasey.html adresinden 16.08.2010 tarihinde alınmıştır.

Domaille, K. and David Buckingham (2001). Youth Media Education Survey 2001, Final Report. Preparedfor UNESCO Sector of Communication and Information.

Duncan, Barry ve diğerleri (1989). “Specific Approaches to media Literacy”. Media Literacy Resource Guide(s. 14-19). Canada, Toronto: Ontario Ministry of Education.

Duncan, Barry, John Pungente ve Neil Andersen (2002). Media Education in Canada. http://www.aml.ca adresinden 30.06.2009 tarihinde elde edilmiştir.

Duncan, Barry (2005). Media Literacy: Essential Survival Skills for the New Millennium. Orbit, vol. 35, no.2. http://www.cla.ca/casl/slic/254medialiteracy.html adresinden 19.01.2010 tarihinde elde edilmiştir.

Fedorov, Alexander (2008). Media Education around the World: Brief History. Acta Didactica Napocensia. V.1, N. 2, p.57-68.

IMLRF (International Media Literacy Research Forum), (2009). Canada. http://www.imlrf.org/canadaadresinden 03.05.2010 tarihinde elde edilmiştir.

İnceoğlu, Yasemin (2007). “Medyayı Doğru Okumak”. Medya Okuryazarlığı (Editör Nurçay TÜRKOĞLU).İstanbul: Kalemus Yayıncılık.

Kubey, R. (2001). Media Literacy in The Information Age. New Jersey: Transaction Publishers.

Masterman, Len (2001). A Rationale for Media Education. Media Literacy in the Information Age:Information & Behavior (Ed. Robert Kubey). New Brunswick and London: Transaction Publishers.

MNet (2003). Canadian Media Education for a Global Community. Canada: Mnet 2002-2003 Annual Report

MNet (Media Awareness Network) (2009a). Media Education in Canada: An Overview. 12.06.2009 tarihindewww.mediaawareness.ca adresinden elde edilmiştir.MNet (2009b). Chronology of Media Education in Canada. http://www.media-awareness.ca adresinden27.07.2009 tarihinde elde edilmiştir.

Ontario Ministry Of Education (2000). The Ontario Curriculum Grade 11 and 12. www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/math1112currb.pdf adresinden 12.03.2010 tarihinde elde edilmiştir.

Potter, William James (1998). Media Literacy. California: Sage Publications.

Pungente, John J. (1997). Second Spring: Media Literacy in Canada’s Schools. School Libraries in Canada,v17 n2, s.9-12. http://jcp.proscenia.net/publications/ articles/second_spring.pdf adresinden27.09.2005 tarihinde elde edilmiştir.

Pungente, John J., Barry Duncan and Neil Andersen (2005). The Canadian Experience: Leading the Way.Gretchen Schwarz and Pamela U. Brown (Eds.). Media Literacy: Transforming Curriculum andTeaching (pp. 140-160). NSSE, Massachusetts: Blackwell Publishing.

Pungente, J., Barry Duncan ve Neil Andersen (2005). Learning and Teaching Media Literacy in Canada:Embracing and Transcending Eclecticism. http://www.allacademic.com adresinden 19.01.2010 tarihinde eldeedilmiştir.

Satoshi, Kondo (2009). Origin of Media Literacy Education in Canadian Language Education (in the 1950-1980's) : "Identity Formation Ideology" in Canadian Society and Modification of the Media Concept.http://ci.nii.ac.jp/naid/110007226325/en adresinden 19.01.2010 tarihinde elde edilmiştir.

Shibata, Kuniomi (2002). Analysis of “Critical” Approach in Media Literacy – Comparative Studies betweenJapan and Canada. Keio Communication Review No: 24. http://www.mediacom.keio.ac.jp/publication/pdf2002/review24/7.pdf adresinden 24.08.2009 tarihinde elde edilmiştir.Silverblatt, Art ve Ellen M. Enright Eliceiri (1997). Dictionary of Media Literacy. USA: Greenwood Press.

Thoman, Elizabeth (2003). Skills and Strategies for Media Education. 28.02.2006 tarihinde www.medialit.orgadlı İnternet sayfasından elde edilmiştir.

UNESCO (2002). Youth Media Education, Seville, Spain. http://portal.unesco.org/ ci/en/files/5680/10346121330Seville_Recommendations.rtf/Seville+Recommendations.rtf adresinden 12.02.2006tarihinde elde edilmiştir.

Wilson Carolyn ve Barry Duncan (2009). Implementing Mandates in Media Education: The OntarioExperience. (Ed. Divina Frau-Meigs ve Jordi Torrent) Mapping Media Education Policies in theWorld. Published by The United Nations-Alliance of Civilizations in co-operation with GrupoComunicar.

Worsnop, Chris (2000). Assessment in Media Education. Reading Online, 4 (5). http://www.readingonline.org/newliteracies/worsnop/ adresinden 04.05.2010 tarihinde elde edilmiştir.