Ilköğretim Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri ve Geleceklerine Yönelik Beklentileri Karşılaştırmalı Bir Analiz

...
Anahtar Kelimeler:

Elementary Level Preservice Teachers Career Choice Reasons and Future Expectations A Comparative Analysis

...

147127 38611

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OECD Verilerine Göre Pisa Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İzzet Döş, Erkan Hasan Atalmış

Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet Sosyo-Ekonomik Durum ve Fizik Başarıları Açısından İncelenmesi

Serkan Kapucu, Eralp Bahçivan

Türkiye Ve Azerbaycan Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Özerkliğine İlişkin Okul Yöneticileri Ve Öğretmen Görüşleri

Zeynep Uğurlu, Kemale Qahramanova

Teachıng Basıc Addıtıon Operatıons Wıth Interacttıve Unıt To Chıldren Wıth Mental Retardatıon

Ahmet Yıkmış

Açımlayıcı Faktör Analizinde Tekrar Edilebilirlik: Kavram Ve Uygulama

Gizem Uyumaz, Ezgi Mor Dirlik, Ömay Çokluk

3-6 Yaş Çocuklarının Tercih Ettikleri Çizgi Filmlerdeki Şiddet İçeriklerinin Analizi

Cansu Yıldız

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Sürecine İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

Asuman Seda Saracaloğlu, Murat Çırakoğlu, Yasin Akay

Bireysel Eğitim Programlarında Bilişim Desteğinden Faydalanılmasının Öğretmenlerin Tutumları Üzerindeki Etkisi

Neslin İhtiyaraoğlu, Esra Karabağ Köse

Hayat Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Öz Düzenlemeli Öğrenme Modeli Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğuna Etkisi

Ahu Çatalbaş, Çetin Semerci

Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması

Celal Deha Doğan