İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖĞRENME SÜREÇLERİ: BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIMLAR

Bu çalışma, öğretmenlik uygulamasında görev alan öğretim elemanlarının, öğretmenlik uygulaması okullarında görev yapan danışman öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki öğrenme ve danışma etkileşimlerinin bireysel bakış açısı aracılığıyla değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, 12 yıldan fazla danışmanlık deneyimi olan ve farklı şehirlerde İngilizce öğretmeni yetiştirme programlarında görev yapan öğretmen yetiştiriciler, öğretmenlik uygulaması dersinin iyileştirmesini amaçlayarak bir araya gelmiş ve deneyimlerini yansıtmıştır. Daha sonra öğretmenlik uygulaması sürecinde danışman öğretmen olarak görev yapan hizmet içi öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görüşleri de alınmıştır. Bunların sonucunda, öğretim elemanları ile okullardaki danışman öğretmenlerin, öğretmenlik uygulamasının planlanması aşamasından itibaren "birlikte geliştirilen yaklaşımlar" oluşturmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bir buçuk yıl süren ortak çalışmaya dayalı olan bu araştırmada, öğretmenlik uygulamasına yönelik olarak üç tema öne çıkmıştır. Bu temalar, öğretim elemanları ile danışman öğretmenler arasındaki iletişim kalıplarının geliştirilmesi, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecindeki rollerinin ve yaklaşımlarının belirginleştirilmesi ve tüm öğretmenlik uygulaması paydaşlarının İngilizce öğretmeye dayalı mesleki kimliklerine ilişkin güçlü profesyonel istek ve sahiplenme duygularını geliştirmelerinin gerekliliği olarak gruplanmıştır.

PROFESSIONAL LEARNING IN THE ELT PRACTICUM: CO-CONSTRUCTING VISIONS

This article reports the results of a teacher educator self-study exploring the dynamics of professional learning and mentoring among university practicum supervisors, cooperating teachers, and prospective English teachers in Turkey. Bringing together five teacher educators with 12+ years of supervision experience, this study focused on the improvement of the quality in practicum in ELT teacher education programs in different cities. Integrating the perspectives of cooperating teachers and student teachers, we found that there is a need for co-constructing visions for professional learning early on in practicum among teacher educators and cooperating teachers. Our one-and-a-half year-long collaborative inquiry revealed three themes related to the practicum:  the need for improving communication patterns among teacher educators and cooperating teachers; clarifying roles and visions for professional development of student teachers; and the need for all practicum stakeholders to develop stronger professional enthusiasm and ownership of ELT based on their professional identities. 

Kaynakça

Akcan, S., & Tatar, S. (2010). An investigation of the nature of feedback given to pre‐service English teachers during their practice teaching experience. Teacher Development, 14(2), 153-172.

Bailey, K. M. (2006). Language teacher supervision: A case-based approach. New York: Cambridge University Press.

Borko, H., & Mayfield, V. (1995). The roles of the cooperating teacher and university supervisor in learning to teach. Teaching and Teacher Education, 11(5), 501-518.

Bullock, S. M. (2012). Creating a space for the development of professional knowledge: A self-study of supervising teacher candidates during practicum placements. Studying Teacher Education: A Journal of Self-study of Teacher Education Practices, 8(2), 143-156.

Burns, R. W., Jacobs, J., & Yendol-Hoppey, D. (2016). The changing nature of the role of the university supervisor and function of preservice teacher supervision in an era of clinically-rich practice. Action in Teacher Education, 38(4), 410-425.

Butler, D. L., & Schnellert, L. (2012). Collaborative inquiry in teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 28(8), 1206-1220.

Dana, N. F., & Yendol-Hoppey, D. (2008). The reflective educator's guide to professional development: Coaching inquiry-oriented learning communities. Thousand Oaks: Corwin Press.

Gebhard, J. (2009). The practicum. In A. Burns & J. C. Richards (Eds.), Second language teacher education (pp. 250-258). Cambridge: Cambridge University Press.

Haggard, D. L., Dougherty, T. W., Turban, D. B., & Wilbanks, J. E. (2011). Who is a mentor? A review of evolving definitions and implications for research. Journal of Management, 37(1), 280-304.

Kitchen, J. (2009). Passages: Improving teacher education through narrative self-study. In D. L. Tidwell, M. L. Heston, & L. M. Fitzgerald (Eds.), Research Methods for the Self-study of Practice (pp. 35-51). New York, NY: Springer.

Koç, E. M. (2012). Idiographic roles of cooperating teachers as mentors in pre-service distance teacher education. Teaching and Teacher Education, 28(6), 818-826.Kumaravadivelu, B. (2003). A postmethod perspective on English language teaching. World Englishes, 22(4), 539-550.

Lassonde, C. A., Galman, S., & Kosnik, C. M. (Eds.). (2009). Self-study research methodologies for teacher educators. Rotterdam: Sense Publishers.

Levine, T. H. (2011). Features and strategies of supervisor professional community as a means of improving the supervision of preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 27(5), 930-941.

McGraw, A., & Davis, R. (2017). Mentoring for pre-service teachers and the use of inquiry-oriented feedback. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 6(1), 50-63.

Mtika, P., Robson, D., & Fitzpatrick, R. (2014). Joint observation of student teaching and related tripartite dialogue during field experience: Partner perspectives. Teaching and Teacher Education, 39, 66-76.

O'Brian, M., Stoner, J., Appel, K., & House, J. J. (2007). The first field experience: Perspectives of preservice and cooperating teachers. Teacher Education and Special Education, 30(4), 264-275.

Orland-Barak, L. (2001). Reading a mentoring situation: One aspect of learning to mentor. Teaching and Teacher Education, 17(1), 75-88.

Pajak, E. F. (2003). Honoring diverse teaching styles: A guide for supervisors. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Pinnegar, S., & Hamilton, M. L. (2009). Self-study of practice as a genre of qualitative research: Theory, methodology, and practice (Vol. 8). Springer Science & Business Media.

Ragins, B. R. (2012). Relational mentoring: A positive approach to mentoring at work. In K. S. Cameron & G. M. Spreitzer (Eds.), The handbook of positive organizational scholarship (pp. 519-536). New York: Oxford University Press.

Russell, M., & Russell, J. (2011). Mentoring relationships: Cooperating teachers on mentoring student interns. The Professional Educator, 35(1), 16-35.

Santoli, S. P., & Martin, S. F. (2012). Learning together: Advancing the training of preservice teachers while training mentor teachers to lead. The New Educator, 8(4), 345-360.

Sayeski, K. L., & Paulsen, K. J. (2012). Student teacher evaluations of cooperating teachers as indices of effective mentoring. Teacher Education Quarterly, 39(2), 117-130.

Strieker, T., Adams, M., Cone, N., Hubbard, D., & Lim, W. (2017). Supervision matters: Collegial, developmental and reflective approaches to supervision of teacher candidates. Cogent Education, 3(1), 1251075.

Tang, S.Y.F., & Chow A.W.K. (2007). Communicating feedback in teaching practice supervision in a learning-oriented field experience assessment framework. Teaching and Teacher, Education, 23,1066-1085.

Wallace, M. J. (1991). Training foreign language teachers: A reflective approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Yendol-Hoppey, D., Dana, N. F., & Delane, D. C. (2009). Inquiry-oriented mentoring in the professional development school: two illustrations. School-University Partnerships, 3(1), 6-13.

Yuan, R., & Hu, Y. (2017). Teachers’ views on the qualities of effective EFL teacher educators. ELT Journal, 72(2), 141-150.

135684 35775

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan Şevki AYVACI, Dilek ÖZBEK, Sinan BÜLBÜL

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

Sezen APAYDIN, Esin ŞAHİN, Gamze TEZCAN, Mahmut BÖYÜKATA

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Eray EĞMİR

ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YY. BECERİLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN KULLANABİLECEKLERİ ARAÇLAR HAKKINDA FARKINDALIKLARI VE YETERLİK ALGILARI

Seher YALÇIN

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Işıl TERZİOĞLU, Orhan CURAOĞLU, Ahmet YIKMIŞ

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE FENDEKİ GÖSTERİMLERİ KULLANMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Fatma YAMAN

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Keziban TEKŞAN, Enes ÇİNPOLAT, Burak ÇELENK, Tuğçe GÜNEŞ

FİNLANDİYA ve TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Ali ORHAN, Aslıhan KUYUMCU VARDAR

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Yavuz YAMAN, Serap EMİR

AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ali ÇEKİÇ, Ahmet BUĞA, Aykut KUL, Gülsüm ŞAP