İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Sürecine İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

...
Anahtar Kelimeler:

The Examınatıon Of Vıews Of Prımary And Secondary School Teachers Regardıng Professıonal Workıng Process By Means Of Metaphors

...

140383 37315

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

3-6 Yaş Çocuklarının Tercih Ettikleri Çizgi Filmlerdeki Şiddet İçeriklerinin Analizi

Cansu Yıldız

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okulları ile Bilim ve Sanat Merkezine İlişkin Metaforik Algıları Karşılaştırmalı Durum Çalışması

Hüseyin Aslan, Ümit Doğan

OECD Verilerine Göre Pisa Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İzzet Döş, Erkan Hasan Atalmış

Türkiye Ve Azerbaycan Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Özerkliğine İlişkin Okul Yöneticileri Ve Öğretmen Görüşleri

Zeynep Uğurlu, Kemale Qahramanova

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması

Yaşar Kazu, Oğuzhan Özdemir, Pınar Erten

Bireysel Eğitim Programlarında Bilişim Desteğinden Faydalanılmasının Öğretmenlerin Tutumları Üzerindeki Etkisi

Neslin İhtiyaraoğlu, Esra Karabağ Köse

Ilköğretim Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri ve Geleceklerine Yönelik Beklentileri Karşılaştırmalı Bir Analiz

Murat Bursal, Serkan Buldur

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Sürecine İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

Asuman Seda Saracaloğlu, Murat Çırakoğlu, Yasin Akay

Hayat Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Öz Düzenlemeli Öğrenme Modeli Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğuna Etkisi

Ahu Çatalbaş, Çetin Semerci

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgilerinin İncelenmesi Prizma Örneği

Burçin Gökkurt, Yasin Soylu