DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT

Öz Her eğitim-öğretimsüreci sonucunda öğrencilerin en azından bir yabancı dil öğrenmeleri veonlardan, bu dili aktif olarak kullanmaları beklenir. Sınırların sanal olarakvar olduğu günümüzde bir yabancı dile hâkimiyet aynı zamanda farklı bir dünyayıtanıma anlamına gelmektedir. Yabancı dilde başarılı olabilmenin birinci şartı odili öğrenmek için motive edici unsurların varlığıdır; başka bir ifadeyle;yabancı dil öğrencilerinin motivasyonu başarının birinci şartıdır denilebilir.Öğrencilerin motivasyonunu arttıracak unsurların başında da o dersler içinkullanılan ders materyalleri gelmektedir. Günlük hayatta üstlendikleri işlevegöre farklı adlandırılan metinler vardır. Haber içerikli metinler, reçeteler,taahhütnameler, köşe yazıları vs. gibi her bir metin günlük hayatta iletişimselbir işlev üstlenir. Yabancı dil öğretiminde kullanılması gereken en önemli materyallerarasında ise çağrı işlevi gören metinler gelmektedir. Hedef kültüre ait bumetinler sayesinde öğrenciler gerçek dil kullanım kaynaklarıylabuluşturulmaktadır. Ayrıca bu tür metinler, öğrencilerin gerçek dil kullanımortamlarında yararlanacakları kelimeleri ya da cümle yapılarını içerdikleriiçin de son derece önemlidir. Bu tür metinlerin görsel ve işitsel unsurlarlabirlikte öğrencilerle buluşturulması ders için istenen motivasyonun eldeedilmesini sağlayacak ve hedeflenen başarıya ulaşılmasını dakolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelimeler:

Yabancı dil, metinler, iletişim

Kaynakça

Brinker, K. (2001). Text- und gesprächslinguistik. (2. Halbband). Berlin/New York: De Gruyter.

Brinker, K. (2010). Linguistische textanalyse. Berlin: Erich Schmidt.

Giersberg, D. (2002). Deutsch unterrichten-weltweit. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Harden, T. (2006). Angewandte linguistik und fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Verlag.

Heinemann, M. & Heinemann, W. (2002). Grundlagen der textlinguistik. Tübingen: Niemeyer Verlag.

Heringer, J. H. (2004). Interkulturelle kommunikation. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.

Heringer, J. H. (2011). Texte analysieren und verstehen. Paderborn: Wilhelm Fink.

Junk, L. (2001). 99 Stichwörter zum Unterricht. Deutschland: Hueber Verlag.

Lange, G., Neumann K. & Ziesenis W. (1994). Taschenbuch des Deutschunterrrichts, Band I. Schneider Verlag: Hohengehren.

Öztürk, M. S. & Yorgancı, M. (2017). Effects of L1 and L2 glosses on ıncidental vocabulary learning of EFL prep students / Okuma yoluyla tesadüfi kelime öğrenme üzerinde ana dil (L1) ve hedef dildeki (L2) açıklamaların etkisi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 12(6), 635-656.

Rössler, S. H. (2006). Textstruktur und Textdesign. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Tepebaşılı, F. (2015). Edebiyat bilimine giriş. Konya: Çizgi.

Üğüten, Durak, S. ve Şanal F. (2016). Dinleme Becerisi. Yabancı dil öğretimine genel bir bakış. (Yücel, E. Yılmaz, H. & Öztürk, M. S.) Konya: Çizgi.

Yücel, E. (2017). İletişimin derin sularında. Konya: Çizgi.

Online-Quellen:

https://www.tu-chemnitz.de/hsw/videostudio/files/nv-gs5eg_deutsch.pdf

http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/_used_cars/guarantees/guarantee_young_stars.html

http://www.volvocars.com/de/beratung-und-kauf/ueberblick/geschaeftskunden

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html#a99

139897 37228

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Nesime Kübra TERZİOĞLU

DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Kübra ŞENGÜL

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMLARININ İŞİTME KAYBININ TANI, CİHAZLANMA VE EĞİTİME BAŞLAMA YAŞINA ETKİSİ

Zerrin TURAN

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tahsin FIRAT, Duygu KOÇAK

TUTUM - BAŞARI PARADOKSUNDA TEPKİ STİLLERİNİN ROLÜ: DOKUZ ÜLKENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Münevver İLGÜN DİBEK, Hatice Çiğdem YAVUZ, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI

Meriç TUNCEL, Sevilay YILDIZ, Kaya YILDIZ, Ramazan YAVUZ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI VE PERFORMANSLARINA ETKİLERİ (SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ)

Murat KUL, Gülten HERGÜNER

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Mahmut ÇİTİL, Tamer KARAKOÇ, Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN

GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ceylan AYDOĞDU, Asuman ŞAHAN, K. Alparslan ERDEM