Bilkent Senfoni Orkestrasının Türkiye’nin Müzik Hayatındaki Rolü

Öz Bu çalışmada senfoni orkestrasının tarihçesi ve Bilkent SenfoniOrkestrası’nın oluşumuna İhsan Doğramacı’nın verdiği maddi ve manevi destek, kuruluşsüreci ve kuruluş amacı anlatılmıştır. BSO, 1993’te Bilkent Üniversitesininözgün bir sanat projesi olarak kuruldu. Orkestra, Müzik ve Sahne SanatlarıFakültesinin öğretim kadrosunda yer alan Türk ve yabancı sanatçılarlaçalışmalarını sürdüren akademik ve uluslararası bir sanat topluluğudur. BSOtarihçesi Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası’nın AnkaraHipodromunda verdiği konserden başlar. Bilkent Senfoni Orkestrası’nın kuruluşfikri 1991 yılında İlk Uluslararası Yaz Okulu ve ardından Uluslararası GençlikSenfoni Orkestrası’ndan kaynaklanır. Bu orkestraların kuruluş fikri Prof. ErsinOnay’a aittir. 1991-1992 yılları arasında Bilkent’te her yaz UluslararasıGençlik Orkestrası bir araya gelip çalışmalarını sürdürmekteydi. Bu orkestrayadünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler davet edilmekteydi. Kurulduğu 1993yılından beri gerçekleştirdiği Anadolu Müzik Festivalleri ve etkinliklerde,çeşitli kurum, kuruluş ve özellikle sivil toplum örgütleriyle işbirliğiyapmaktadır. Eğitime katkı sağlayarak, konser verdiği her ilden birer çocukseçip Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin HazırlıkOkulunda eğitim almalarını sağlamıştır.

Kaynakça

Celal Ertuğ, Türkiye’de ve Dünyada İhsan Doğramacı Olayı, Komat Yayınevi, 1996.

Işın Metin, İhsan Doğramacı ve Müzik, Meteksan Yayınevi, 2001.

Ersin Onay, Anadolu Avrupa Türklerin Dergisi, 1998.

Şinasi Özsoylu, İhsan Doğramacı ile 40 yıl, S. 90, Özkan Matbaacılık, Ankara, 1996.

Благодатов Г. История Симфонического Оркестра, Л.,Музыка, 1969, 310 с.

(Blagodatov G., Senfoni Orkestra Tarihi. L.,Müzik, 1969, 272 ve 310 s.)

52832 13740

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Sınıf Yanıtlama Sisteminin Akademik Başarıya Etkisi ve Sisteme Yönelik Görüşler

Yusuf İslam BOLAT, Ömer ŞİMŞEK, Ülkü ÜLKER

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Temel Değerler ile Akademik Sahtekârlık Eğilimlerinin İncelenmesi

Şerife Dilek BELET BOYACI, Gonca BABADAĞ, Mediha GÜNER

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına empati becerisi ve farklılıklara saygılı olma değerinin kazandırılmasında storyline yönteminin etkisi

İsmail Hakkı Çatlak, Emine Özlem Yiğit

Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının İncelenmesi

Yunus ALTUNDAĞ, Sefa BULUT

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Dersleri Öğrenme Çıktılarının Özel Alan Yeterlikleriyle Örtüşme Düzeyi

Yunus ÖZYURT, Mehmet BAHAR, Zekeriya NARTGÜN

Eğitim ve Fen Fakültesi Öğrencilerinin Korozyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Korozyonun Çevresel Etkileri ile İlgili Algılamaları Üzerine Etkisi

Volkan BİLİR, Mehmet Levent AKSU

Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Elionora-shofika KHALİDOVA, Menekşe Seden TAPAN-BROUTİN

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Sabahattin DENİZ, Canses TİCAN

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Etkinlik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Bu Etkinliklere Yönelik Öğrenci Görüşleri

Selda ŞAN, Zafer İBRAHİMOĞLU

Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklim Ölçeği (Mgdoi)’Nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Halil EKŞİ, Tuğba TÜRK, Akif AVCU