Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türklük bilimi -halkbilim- ortak türkçe

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Halk Bilimi Araştırmacısı, Halkbilim Araştırmalar Merkezi1
Görüntülenme :
1134
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Türklük bilimi, halk bilimi ve ortak Türkçe oluşturulması üzerinde durulacaktır. Bunun için öncelikte Türkiyat, Türkoloji, Türkolog kavramlarının açıklaması, görevleri ve yapabildiklerine yer verilecektir. Türk Dünyası ne kadar büyük bir coğrafya olsa da Türkologların örgütlü hareketleri ve sistematik çalışmaları ile Türklük bilimini başarıya ulaştıracakları gerçeği herkes tarafından kabul edilmeli, bunun yapılmadığı zaman da stratejisiz ve ansiklopedi bilimi olmaktan öteye gidemeyeceği gerçeği görülmelidir. Bütün bunlara başlamadan önce kavramların yerine oturması gerekmektedir. Türkiyat tanımlanmadan Türklük, Türklük tanımlanmadan "Dış Türkler" tanımlanamaz, "Akraba Topluluklar" anlamlandırılamaz. Kısaca "Türk Dünyası" manalandırılamaz. Bu eksikliklerin en önemli neticesi ise Türkiye Türkolog'u alanını doldurmadığı veya ona alanında görevini yerine getirme imkânı sağlanamadığı için, 2012'nin Türkiye'si; farklı dillerin filolojilerinden hareketle, çok milletli bir Türkiye'nin milliyetlerinin araştırma merkezlerini kurma noktasına gelmiş, getirilmiştir. Bu makalemizde sorunlara temas edilecek ve çözüm yolları bulunmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

this article, Turkish Studies, folklore, and will focus on the creation of a joint Turkish. The priorities for the Turcology, Centuries description Turcologist concepts, tasks, and you're capable of will be provided. Although the Turkish World Turkologists how big a geography of organized movements, and the success of the science of systematic studies of Turkishness and the fact that they can be accepted by everyone, it can not go more time on strategy and the fact that encyclopedias should be seen to be more than science. Must sit before you start, rather than concepts. It is defined for Turkish Turkishness, it is defined Turkishness "Foreign Turks" indescribable, "Relative Communities" are not interpreted. In short, "The Turkish World" İt can not be apprehended. The most important result of these deficiencies in the area of Turkey turcology not filling scientists the opportunity to fulfill, or it can not be achieved in the field, the 2012 Turkey in the different languages of philologhy movement, a multinational setting up research centers in Turkey came to a point nationalities, brought. In this paper we will make the problems and solutions will be in contact.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :