Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Refik halit’in “boz eşek” hikâyesi karşısında sait faik’in “hişt hişt” hikâyesi ve izlenimci üslûbu

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
1209
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Maupassant tarzı hikâyeciliğin belirgin örneklerini veren yazarlardan biri olan Refik Halit'in, "Boz Eşek" adlı hikâyesi ile Çehov tarzı hikâyeciliğe yakın üslubuyla tanınan Sait Faik'in "Hişt Hişt" hikâyeleri karşılaştırılmıştır. İki metnin çözümlenmesinden hareketle bu metinlerde öne çıkan dil ve üslup gösterilmiş; Sait Faik'in hikâyeciliğinde, yalnızca Çehov tarzı hikâye üslubu ile açıklanamayacak unsurların varlığı tespit edilmiştir. "Hişt Hişt" adlı hikâyedeki bu unsurların, izlenimci anlatım tarzı ile bir bağlantısı olup olmadığı tartışılmış ve bu tarzın bireysel olanı ifade etmedeki etkisinden söz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Refik Halit is one of the most authentic authors who uses Maupassant's narrative style. Sait Faik is known for his familiarity to Chekhov's narration style. Their stories, "Boz Eşek" and "Hişt Hişt" are compared in this study. With this analyse their features of narration styles are showed. Sait Faik's narrative style is can not explained with just his familiarity to Chekhov's. There are some other elements in his narration style and it is discussed that these elements related with impressionist narration style or not. Also it is questioned that the impressionist storytelling is more successful at telling invidiual feelings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler

rabia

  • çok iyimişşş
  • Yorum Yap
    • Adınız :
    • Güvenlik Kodu :
    • Yorum :