Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oluşturmacılık yaklaşımına yönelik hazırlanan sekizinci sınıf t.c. inkılâp tarihi ve atatürkçülük derslerinin tarihsel öğrenmeye etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü İlköğretim Okulu 1
Görüntülenme :
882
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, oluşturmacı yaklaşıma göre hazırlanan İlköğretim T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin tarihsel öğrenmeye etkisi bir eylem araştırması olarak incelenmiştir. Programın uygulanabilirliğinin de araştırıldığı çalışma aynı zamanda sekizinci sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük programının pilot çalışması niteliğindedir. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bir aksiyon çalışmasıdır. Eylem araştırmasının gerçekleştirilmesi, araştırmacının öğretmenlik yaptığı devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırma sekizinci sınıfta öğrenim gören 31 ilköğretim öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir pilot çalışması olarak da düşünüldüğünden bir yıl süreyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırma sürecinde veri toplama amacıyla oluşturmacılık yaklaşımına göre hazırlanan materyaller, dokümanlar, araştırmaya yönelik ders etkinliklerinin yer aldığı çalışma dosyaları hazırlanmıştır. Hazırlanan dokümanlarla veri toplanması gerçekleştirilmiştir. Öte yandan süreç içerisinde işlenen dersler kamera ile kayıt altına alınarak, veriler toplanmaya çalışılmıştır. Kayıt altına alınan veriler işlenerek yazılı hale getirilmiştir. Elde edilen bulgular eşliğinde değerlendirme kriterleri oluşturularak, veriler nitel içerik analizi, söylem analizi ve yorumsal analizlerle incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sonuç bölümünde tartışılmıştır. Elde edilen veriler ışığında sekizinci sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük programının tarihsel öğrenmeye katkısı olduğu kanısına varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin sosyal, bilişsel ve duyuşsal becerilerinin olumlu yönde geliştiği bulgularına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the effect of "T.R. Revolution History and Atatürkism Lesson which is prepared for premier school according to the constructivist approach" on historical learning has been studied as an action research. The study in which the applicability of the programme has also been searched, is the test research of the eighth grade class T.R. Revolution History and Atatürkism subject programme. The study is an action research that is carried out by qualitative method. The action research has been carried out at the primary school where the researcher works as a teacher. The study has been performed with 31 primary students in the same school. The study is also thought as a pilot study, so it has been practised for one year. Besides during the study process, in order to data collection as to constructivism approach, working files in which there are documents, lesson activities and materials have been prepared. Data has been collected by these prepared documents. On the other hand, during the process, lessons are fettered by the camera and the necessary data has been collected. The fettered data has been analysed and written. Under the lights of the findings, evolution criteria's are formed and data is searched by qualitative, expression and commentary analyses. The findings achieved at the end of the research has been discussed at the conclusion part. As a result "TR. Revolution History and Atatürkism Lesson", which is prepared according to constructive approach, provides a positive contribution to students' participation to the learning environment and historical learning. In addition "social, mental and sensorial skills of the students are improved in appositive way"

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :