Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ix. dönem türkiye büyük millet meclisi’nin (1950-54 yılları) faaliyetlerinden hareketle demokrat parti’nin eğitim ve kültür politikası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Müşavir, Ulaştırma Bakanlığı1
Görüntülenme :
1421
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Osmanlı dönemindeki çağdaşlaşma hareketleri çerçevesinde başlayan süreç incelenmiş ve Türkiye’de çok partili sisteme geçilen 1950-54 yılları arasındaki T.B.M.M.’nin durumundan hareketle o dönem iktidar partisi olan Demokrat Parti’nin eğitim politikası ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle bu dönemde Türkiye’nin gündeminde yer alan eğitim ile ilgili olaylar T.B.M.M. bağlamında irdelenmiştir. IX. Dönem’in en büyük özelliği yirmiyedi yıllık C.H.P. iktidarının halk oyu ile değiştirilerek D.P.’nin iktidara gelişidir. Bu açıdan da IX. Dönem T.B.M.M.’nin Türk Demokrasi Tarihi açısından ayrı bir yeri vardır. Bu köklü iktidar değişikliği sadece Türk siyasi hayatında bir dönüm noktası değil aynı zamanda da Türk toplumunun eğitim alanındaki pek çok arzusunu da yerine getirmeye çalışmıştır. Bu makale de imam hatiplerin açılması, köy enstitiülerinin kapanması, ilahiyat fakültelerinin pozisyonu gibi konulara değinilecektir.

Özet İngilizce :

This article describes the process started within the framework of the Ottoman period were examined and modernization movements in Turkey between the years of 1950-54 Parliament passed a multi-party system, the ruling party, the Democratic Party in state education policy action that period are presented. Especially in this era of educational events related to the agenda of the Turkish Grand National Assembly of Turkey examined in the context. IX. Twenty-seven-year period, the most important feature of the CHP. DP is replaced by the rule of power, the advent of the popular vote. IX in this respect. Parliament has a special place in the period of Turkish Democracy. This drastic change of power is not only a turning point in Turkish political life at the same time rather than the desire to impart a lot of Turkish society has worked in the field of education. In this article, the imam preachers opening, the closure of the the village institutes, addressing issues such as theology faculty position.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :